Israr etmek

1) bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek: “Siz benim usule bakın diye ısrar ediyordu.” -Ç. Altan. 2) çok istemek.

Kategori: Deyim